Rodzaj badania/testuCENA w złotówkach
CHEMIA KLINICZNA
ALBUMINA 10
AST 13
ALT 13
AMYLAZA 13
FOSFATALAZA ALK. 17
BIAŁKO CAŁK. 9
BILIRUBINA CAŁK. 13
BILIRU.Z FRAKC. 13
CHOLEST. CAŁK. 12
CHOLEST. HDL 12
TRIGLICERYDY 13
PROF.LIPIDOWY 35
CRP 19
LDH 12
FOSFOR 13
GGTP 13
GLUKOZA11
HbA1C35
CK 16
IgA 32
IgE 32
IgG 32
IgM 32
KREATYNINA 12
KWAS MOCZOWY 14
LIPAZA 22
MAGNEZ 11
MOCZNIK 11
POTAS 11
SÓD 11
CHLOR 11
WAPŃ 11
TIBC 20
ŻELAZO 13
FERRYTYNA 34
TRANSFERYNA 46
PROTEINOGRAM 32
ASO 19
RF ILOŚCIOWY 17
ODCZ. LATEKS. 17
ODCZ. W-ROSE 20
HEMATOLOGIA
Morf. z rozm aut.18
RETIKULOCYTY10
OB10
ROZMAZ MIKR11
KOAGULOLOGIA
PT(INR) 12
APTT 13
FIBRYNOGEN 27
D-DIMER 65
TT 15
BIAŁKO C 115
BIAŁKO S 130
DIAG. INFEKCYJNA
HBS ANTYGEN 25
ANTY-HBS 35
ANTY-HCV 40
ANTY-HBC całk. 46
ANTY-HIV ½ 40
TOXOPLAZM. IgG 40
TOXOPLAZM. IgM 40
CMV IgG 50
CMV IgM 50
RÓŻYCZKA IgG 35
RÓŻYCZKA IgM 35
WR 80
MONONUKL. – jak 20
EBV IgM110
EBV IgG110
H.PYLORI jak. 35
H.PYLORI IgG 35
BORRELIA IgG 50
BORRELIA IgM 50
CHL. TRACHO. IgG 70
CHL. TRACHO. IgM 70
CHL. TRACHO. IgA 120
DIAG.CH.TARCZYCY
TSH 27
FT3 27
FT4 27
ANTY TPO 37
ANTY TG 37
HORMONY
β -HCG 55
ESTRADIOL 30
FSH 30
LH 30
PROGESTERON 30
17-OH progesteron 90
PROLAKTYNA 30
TESTOSTERON 40
DHEAS 80
ACTH65
ANDROSTENDION 50
HORM. WZROSTU
KORTYZOL 50
INSULINA 50
PTH40
ANALITYKA MOCZ
BAD. OGÓLNE 11
GLUKOZA 11
BIAŁKO 12
AMYLAZA 13
MIKROALBUMIN.12
BIAŁKO-DZM 12
MIKROALB.-DZM12
WAPŃ-DZM 12
FOSFOR-DZM 12
KW.MOCZ.-DZM 11
POSIEW MOCZ 35
MOCZNIK-DZM 11
KREATYNINA-DZM 12
ANALITYKA – KAŁ
BAD. OGÓLNE 20
KREW UTAJONA 22
PASOŻYTY 27
LAMBLIE (ELISA)35
MARKERY NOWOT.
AFP 45
CA 125 40
CA 15-3 40
CA 19-9 40
CEA 40
PSA 45
fPSA 45
PROFILE ALERGICZNE
POKARMOWY200
INHALACYJNY200
PEDIATRYCZNY200
R.KRZYŻOWYCH200
ATOPOWY200
JADÓW OWADÓW-
INH. PEDIATR.200
PROFILE
OKRESOWY POD.
OKRESOWY ROZ.
TARCZYC. POD.
TARCZYC. PEŁNY
NERKOWY
KARDIOLOGICZNY
WĄTROBOWY
INNE BADANIA
WIT. B12 60
KW. FOLIOWY 40
ANA 85
p/c KARDIOLIP. IgM 120
p/c KARDIOLIP. IgG 120
p/c ENDOMYS IgA 120
p/c ENDOMYS IgG120
KARBAMAZEPINA 50
KW. WALPROIN
WIT 1.25 OHD3 196
WIT 25 OHD3 80
UZUPEŁNIENIE
ANTY CCP 110
TeH Roma200
Skip to content